El bilen pallet Jek
Elektrik Palet Jek
banner

KOMPANI .AGiriş

Elektrik Palet Jek
Elektrik saklaýjy Elektrik Forklift

hakdaZoomsun

Zoomsun 2013-nji ýylda döredilip, 10 ýyl has köp tejribe toplap, Zoomsun Hytaýda “equpmnet” öndürijisi bilen meşhur material öndürýär, Zoomsun dürli el palet ýük awtoulaglary, el palet jaklary, elektrik palet jaklary, elektrik stakeri, elektrik dünýädäki müşderiler üçin forklift we beýleki material enjamlary.

 • 10 ARYL ÜÇIN ÖNÜMÇILIK tejribe

  10 ARYL ÜÇIN ÖNÜMÇILIK tejribe

  Häzirki zaman iri göwrümli logistika we ammar öndürijisi bolan 2013-nji ýylda döredildi.Umumy meýdany 25000 inedördül metr, 150 işgäri bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 40,000 esse köp.

 • ÖNÜMÇILIK WE HYZMATDAŞLYK

  ÖNÜMÇILIK WE HYZMATDAŞLYK

  Doly önümçilik ulgamy we ösen enjamlar (Poroşok örtük liniýasy, kebşirleýji robotlar, awtomatiki lazer kesiji maşyn, äpet gidrawlik press we ş.m.) kömegi bilen müşderilerimize diňe bir ýokary hilli standart önümler däl, ODM we OEM hem bar.

 • SATYLandan soň HYZMAT HYZMATY

  SATYLandan soň HYZMAT HYZMATY

  Gowy hilli önümlerden başga-da, satuw hyzmatyndan soň müşderilerimize iň gowularyny hödürleýäris.CRM we SCM ulgamy bilen, hyzmatlaryň hilini, hünär taýýarlygyny, deňiz sergilerinde, satuwdan soň uzak wagtlap mugt.

 • Eksportyň baý tejribesi

  Eksportyň baý tejribesi

  Dogry marketing strategiýasy we ösüşi bilen zoomsun halkara bazaryna üstünlikli aralaşdy, önümlerimiz 180 ýurda we sebite eksport etdi, dünýädäki müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

ÖNÜMÇILIKGURNAMALAR

Bloglarmaglumat

 • El bilen palet ýük awtoulagy: artykmaçlyklar we ulanylýan ssenariýler

  Apr-16-2024

  El bilen palet ýük maşyny, el bilen palet jak diýlip hem atlandyrylýar, material işlemek pudagynda möhüm guraldyr.Paletirlenen harytlary ammarlary, bölek satuw dükanlaryny we önümçilik desgalaryny goşmak bilen dürli gurşawda daşamak we götermek üçin giňden ulanylýar.Bu makalada öwreneris ...

 • El bilen palet jaklary: Dogry ulanmak we hyzmat etmek üçin giňişleýin gollanma

  Apr-08-2024

  El bilen palet ýük awtoulaglary diýlip hem atlandyrylýan el palet jaklary, ammarlarda, paýlaýyş merkezlerinde we önümçilik zawodlarynda agyr zatlary işlemek üçin möhüm guraldyr.El bilen palet ýük awtoulaglarynyň dogry ulanylmagy diňe bir operatorlaryň we daşalýan harytlaryň howpsuzlygyny üpjün etmän, eýsem ýaramazlygy gowulaşdyrmaga hem kömek edýär ...

 • Pes derejeli Jek bilen Adaty Jekiň arasynda näme tapawut bar

  12-2023-nji dekabry

  Ammarlarda we logistika desgalarynda agyr zatlary göçürmek barada aýdylanda, zerur enjamlaryň bolmagy ähli zady üýtgedip biler.Bu ugurda esasy gurallaryň biri paletlenen önümleri aňsatlyk bilen herekete getirip we daşap bilýän köptaraply we zerur enjamdyr.Dynç alyşda ...

Koprak oka